Kristen

Keimamatan Orang Percaya 

Teruslah Menabur dalam Kebaikan

Pandang kepada Yesus

Berpegang pada Pengharapan

Fokus pada Hari Ini