mimbar agama

SAMĀDHI BALA

Etos Kerja Orang Kristen

Kasih dan Pengampunan

Sati Bala

Menjadi Manusia yang Sepenuh Hidup

Komitmen pada Perjanjian

Meneguhkan Semangat Toleransi

Prestasi dan Kerendahan Hati

Doa dan Kemuliaan Diri

Sebab Kebahagiaan

Berdamai dengan Perubahan

Kebajikan Menyejukkan Hati Manusia

Tidak Tahu Berterima Kasih

Menjadi Gembala yang Baik

Keselamatan dalam Dhamma 

Ahimsa Wujud dari Moderasi Beragama

Mari Berbagi Kebaikan

Menumbuhkan Karma Baik Dalam Hidup