Katolik

Menjadi Murid Seperti Petrus

Tuhan Selamatkan Semua Orang

Satu Kata Satu Tindakan 

Siap Menjadi Tanda Kehadiran Tuhan

Peduli yang Menyelamatkan

Tergerak Hati oleh Belas Kasihan

Yesus Membangkitkan Anak Yairus

Bersatu dengan Kristus

Tritunggal Mahakudus

Gembala yang Baik

Yesus Sungguh Bangkit

Raja yang Sengsara 

Kematian Menghasilkan Banyak Buah